VÅRA KOR


Farcons ekologiska och KRAV-märkta nötköttsproduktion består av ca 70 dikor med slutuppfödning av kvigor och enstaka stutar.

Dikostallet byggdes 2009 och är en öppen lösdrift med skrapgång och plats för 70 dikor.

I gamla logen har vi två djupströbäddar med skrapgång för ungdjuren. I den ena delen ryms det 34 1-åringar och i den andra finns det plats för 29 stycken 2-åringar.

Vi har en del blandraskor, men försöker i den mån det går att ha rasen hereford som modersdjur. I dagsläget har vi avelstjurar av raserna hereford och belted galloway.

Kalvningssäsongen börjar i mitten på februari och pågår ungefär fram till mitten på maj.

Vi använder oss av fribetäckning med tjur vilket innebär att korna går på bete tillsammans med våra avelstjurar från mitten på april till och med slutet på juli. När djuren stallas in för vintern görs dräktighetsundersökningar på samtliga kor och kvigor.

Kalvarna går på bete med sina mammor hela sommaren och på höstkanten vid ca 6 månaders ålder avvänjs dem från korna. Kvigorna behåller vi för rekrytering och egen uppfödning.

De skickas till slakt vid ca 2-års ålder. Tjurkalvarna har vi för det mest sålt för vidareuppfödning men gör nu ett försök att även behålla dessa.


VÅRA GRISARFarcon bedriver en ekologisk och KRAV-märkt grisproduktion i mindre skala.

Just nu har vi endast 2 produktionssuggor. Vårt mål är att ha 6-8 st, fler än så vill vi inte ha.

Vi har lite olika raser och korsningar. Vårt mål är att ha renrasiga mangalitza (ullgrisar) som moderdjur men vill även kunna erbjuda fläskött från korsning magalitza/duroc. Just nu arbetar vi på att hitta renrasig mangalitza galt.

Våra ekologiska krav grisar bor i hyddor ute på fälten under sommartid för att beta gräs och böka ogräs. Vintertid bor de i ladugård med rastfållor.

Suggorna får tillgång att grisa för sig själva, vilket är ett naturligt beteende för grisen.


Innan 7 dagars ålder kastreras alla hangrisar med lokalbedövning och smärtlindring. De avvänjs från sin mamma vid 6-7 veckors ålder.


Den ekologiska och KRAV-märkta grisproduktionen är under utveckling och vi har många tankar och idéer inför framtiden hur vi ska kunna få det mer lättarbetat och effektivt. Vi skyndar långsamt.